Znajdujesz się: Strona główna arrow Aktualności arrow Wybory Sołtysa
Wybory Sołtysa Drukuj Email

                                    OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 marca 2019r. w sprawie wyborów

Sołtysa i Rady Sołeckiej   SOŁECTWA DOBRZEŃ MAŁY


    Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.) stosownie do §8 i §14 ust.1 i 4 Statutu sołectwa

Dobrzeń Mały, stanowiącego załącznik nr 5 do Uchwały nr XII/135/2003 Rady Gminy

Dobrzeń Wielki z dnia 18 grudnia 2003r. w sprawie nadania statutów sołectwom

Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

z 2004r. Nr 9, poz.171), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zwołuje

           w dniu 20 marca 2019r. o godz. 18.00

                  (drugi termin: godz. 1810)

 zebranie mieszkańców Sołectwa DOBRZEŃ MAŁY

       w celu przeprowadzenia wyborów

           Sołtysa i Rady Sołeckiej

               na lata 2019-2023


   Zebranie odbędzie się w Sali Wiejskiej przy

     Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Opolska.

Do wzięcia udziału w zebraniu zaproszeni są wszyscy mieszkańcy sołectwa

Dobrzeń Mały, którzy najpóźniej w dniu 20 marca 2019r. ukończą 18 lat.


Proponowany porządek dzienny zebrania:
    1. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
    2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
    3. Sprawozdanie Sołtysa z działalności w okresie minionej kadencji.
    4. Wyłonienie Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa

        i Rady Sołeckiej.
    5. Wybory Sołtysa (głosowanie tajne).
    6. Wybory Rady Sołeckiej (głosowanie tajne).
    7. Sprawy różne dotyczące sołectwa, dyskusja.       

                                                          WÓJT
                                                      Piotr Szlapa   

 
następny artykuł »
 
Admin Konrad K.