Trzęsacz

Trzęsacz - mała miejscowość nad morska znana z ruin kościoła który został wchłonięty

przez morze. Miejscowość cechuje się spokojem dużą ilością zieleni i pięknymi  plażami.

Znajduje się tam jedyna w Polsce Muzeum na 15 południku. W sezonie wiele atrakcji

turystycznych. Zapraszamy.

   Przykładowy obraz